تاریخچه تکامل شرکت

1393 تا حالا

سوپاپ انگشتی سوپاپ

تولید انگشتی سوپاپ (اسپک) پژو 206 TU3 , تولید انگشتی سوپاپ (اسپک) تیبا , تولید انگشتی سوپاپ (اسپک) پراید Euro 4
1385 - 1393

چهار شاخ پراید

تولید چهار شاخ های فرمان پراید و تولید اهرمهای توزیع و دمایی تهویه پژو و سمند
1384 - 1385

دنده گیربکس

تولید متعلقات دنده گیربکس پراید (ماهکها)
1383 - 1384

اخذ گواهینامه ISO

دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کنترل کیفیت ISO 9001/2008 ISO/TS 16949
1381 - 1383

تولید ریل سوخت

تولید در پوش سوپاپ پراید و ریل سوختهای پراید و نیسان Z24 و پژو روآ
1377 - 1381

تولید انگشیهای سوپاپ

تولید کپه یاتاقان پراید وانگشتیهای سوپاپ نیسان Z24
1376 - 1377

تولید سوپاپ

تولید انگشتی های سوپاپ پراید EURO2
1374 - 1376

ورود به صنعت خودرو

تولید پایه میل سوپاپ موتور نیسان وانت Z24
1374

آغاز فعالیت

تولید جکها و شیر های هیدرولیک