سختی سنج

سختی سنج

آزمایشگاه از کنترل کیفی قطعات خودرو با توجه به اصل کیفیت در شرکت سهند هیدرولیک سعی شده است در راستای پیشرفت و توسعه دانش فنی جایگاه ویژه ای برای واحد آزمایشگاه اختصاص یابد.از این رو با استفاده از تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز برای انجام تستهای تعیین شده محصولات تولیدی از مرحله تولید نمونه آزمایشی تا مرحله تولید انبوه محصول، با بکارگیری از کادر متخصص و مجرب، کلیه تولیدات این شرکت مورد تایید کیفی قرار می گیرند.