تست نشتی

تست نشتی

آزمایشگاه از کنترل کیفی قطعات خودرو با توجه به اصل کیفیت در شرکت سهند هیدرولیک سعی شده است در راستای پیشرفت و توسعه دانش فنی جایگاه ویژه ای برای واحد آزمایشگاه اختصاص یابد.از این رو با استفاده از تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز برای انجام تستهای تعیین شده محصولات تولیدی از مرحله تولید نمونه آزمایشی تا مرحله تولید انبوه محصول، با بکارگیری از کادر متخصص و مجرب، کلیه تولیدات این شرکت مورد تایید کیفی قرار می گیرند. همچنین در این راستا کلیه تستهای تعیین شده درطراحی قطعه شامل کلیه تستهای فیزیکی و مکانیکی لاستیک بطور کامل و 100٪ در هر بچ کامپاند انجام میشود تا از یکنواختی فرایند تولید و مطابقت با استانداردهای تعریف شده در کلیه ساعات کاری ، اطمینان حاصل گردد. لازم به ذکر است که تایید تستهای مکانیکی قطعات تولید شده ، شامل تستهای استاتیکی،دینامیکی و عملکرد که اثر آن در دوام و عملکرد مناسب قطعه پس از نصب بر روی خودرو کاملا مشهود می باشد در این مجموعه با متدها و روشهای مناسب صورت می گیرد.