دیدار وزیر صنعت،معدن و تجارت، جناب آقای نمت زاده از غرفه شرکت سهند هیدرولیکDSC_0150DSC_0213DSC_0222DSC_0093DSC_0312DSC_0307