• 1374 آغاز فعالیت با تولید جکها و شیرهای هیدرولیکی
  • 1376 ورود به صنعت خودرو با تولید پایه میل سوپاپ موتور نیسان وانت Z24
  • 1377 تولید انگشتی های سوپاپ پراید Euro 2
  • 1381 تولید کپه یاتاقان پراید و انگشتیهای سوپاپ نیسان Z 24
  • 1383 تولید درپوش سوپاپ پراید و ریل سوختهای پراید و نیسان Z 24 و پژو روآ
  • 1384 اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ISO/TS 16949 و ISO 9001-2008
  • 1385 تولید متعلقات تعویض دنده گیربکس پراید (ماهک ها)
  • 1389 تولید چهار شاخ های فرمان پراید، تولید اهرمهای توزیع و دمایی تهویه پژو و سمند
  • 1393 تولید انگشتی سوپاپ (اسبک) پژو 206 TU3
  • 1393 تولید انگشتی سوپاپ (اسبک) تیبا
  • 1393 تولید انگشتی سوپاپ (اسبک) پراید Euro 4